rakovska

V nemeckom Mníchove sa stretli odborníci pre dunajské jesetery. Nechýbali ani zástupcovia Living Rivers

V dňoch 23. a 24. januára 2024 sa na Bavorskom štátnom ministerstve životného prostredia a ochrany spotrebiteľa v Mníchove konalo valné zhromaždenie (General Assembly) pracovnej skupiny pre jesetery – Danube Sturgeon Task Force (DSTF), ktorého sa zúčastnili zástupcovia podunajských krajín.

V nemeckom Mníchove sa stretli odborníci pre dunajské jesetery. Nechýbali ani zástupcovia Living Rivers Read More »