Kvapka krvi spojila desiatky priateľov riek

darcovia krvi
darovanie krvi

Vďaka iniciatíve WWF Slovensko sa projektoví partneri zúčastnili spoločného darovania krvi. Viac ako 30 vodohospodárov, vedcov a ochrancov prírody zo 7 mimovládnych i štátnych organizácií sa spojilo v snahe poukázať na to, že na každom živote záleží.

 

Tak ako je pre život človeka nevyhnutá krv, potrebuje aj zdravá krajina vo svojich cievach, riekach a riečnych ramenách, dostatok prúdiacej životodarnej vody.

 

Viac o tejto milej akcii sa dozviete v tomto článku.

 

(foto: archív WWF Slovensko)

darovanie krvi
darcovia krvi
darovanie krvi