Staráme sa aj o hlavové vŕby

hlavová vŕba
hlavová vŕba nie je samostatným druhom stromu, ale výsledkom veľmi dômyselného spôsobu obhospodarovania; po orezaní sa nová koruna rýchlo obnoví a vytvorí sa tak typická “hlava” © M. Jánoš
hlavová vŕba po oreze; vďaka orezávaniu sa vŕby dožívajú dlhšieho veku až do 120 rokov

Začiatkom tohto roka bolo skúseným arboristom orezaných na „hlavu“ 17 starých vzácnych vŕb rastúcich na území prírodnej rezervácie Apálsky ostrov. V rámci projektu Living Rivers sa okrem samotných tokov staráme aj o ozdravenie okolitej lužnej krajiny. Projektový partner BROZ – ochranárske združenie je koordinátorom aktivít zameraných práve na ochranu a obnovu lesných a nelesných biotopov.

Hlavové vŕby sú cenným pozostatkom krajiny citlivo obhospodarovanej človekom. Kedysi boli u nás časté, najmä v nížinách rástli takmer za každou dedinou. Naši predkovia poznali úžasnú vitalitu a regeneračnú schopnosť vŕb, ktoré po každom orezaní konárov znovu a znovu vyhnali mladé výhonky. Orezávaním vŕb získavali prúty na košikárstvo a výrobu vypletaných plotov, hrubšie konáre poskytovali drevo na kúrenie.

košikárstvo
v košikárstve sa najčastejšie využívajú prúty vŕby bielej (archív Gejzu Maszárosa, r. 1940)
mladé listy na vŕbe
dutiny hlavových vŕb slúžia ako úkryt pre rôzne druhy plazov, cicavcov a vtákov © P. Littera

Kmene pravidelne orezávaných vŕb môžu narásť do skutočne impozantných rozmerov. V ich strede vznikajú dutiny vyplnené práchnom, ktoré priam prekypujú životom. Vyvíjajú sa v nich larvy rôznych druhov chrobákov, slúžia ako úkryt pre kuny, užovky či netopiere a hniezdi tu viacero druhov vtákov – sovy, divé kačice, žltochvosty, červienky a ďalšie. Viaceré živočíchy viazané na dutiny a drevo starých stromov sú dnes už veľmi vzácne, hlavové vŕby pre ne predstavujú jedny z posledných útočísk.

 

Viac informácii o význame orezu hlavových vŕb nájdete v článku spolu s návodom na orezávanie vŕb. 

 

Osvetu ohľadom orezávania hlavových vŕb sa nám podarilo šíriť aj vďaka informačným letákom v počte výtlačkov 16 000, ktoré boli distribuované ako príloha časopisu Doma v záhrade.

orez vŕb
orez vŕb

orezávanie vŕb na Apálskom ostrove začiatkom roka 2024