Živé rieky na Náučnom chodníku festivalu Hory a mesto

infostánok
jeseter

Dňa 12.4. sa partneri BROZ – ochranárske združenie a WWF Slovensko zapojili do Náučného chodníka v rámci festivalu Hory a mesto v priestoroch bratislavského VIVO!

Vo svojich informačných stánkoch informovali o cieľoch a dosiahnutých úspechoch projektu LIFE Living Rivers. Pripravené boli najmä aktivity pre deti a mládež, ale zabavili sa aj dospelí. Návštevníci mali za úlohu rozpoznať naše slovenských druhy rýb za pomoci makiet v životnej veľkosti, mohli si vyplniť pracovné listy, ktoré preverili ich znalosti o lužnej krajine, vymaľovať tematické maľovanky, poskladať tematické puzzle či zahrať mokradný kvíz a mnoho ďalších úloh.

 

foto: Michal Bačinský

vyza
ryba
infostánok